SQL Server: Hướng dẫn xóa bảng trong SQL Server (DROP TABLE)

Trong bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn một số cách tạo bảng trong cơ sở dữ liệu. Bài này, các bạn tiếp tục tìm hiểu một số cách đơn giản để thao tác xóa bảng trong cơ sở dữ liệu.

Cách 1: Xóa bảng sử dụng câu lệnh truy vấn SQL
Cú pháp:
DROP TABLE tên_bảng

Câu lệnh DROP TABLE sử dụng để xóa một bảng tồn tại trong cơ sở dữ liệu

Ví dụ 1: Xóa bảng có tên SinhVien trong cơ sở dữ liệu
Xóa bảng sử dụng lệnh Drop Table

Hình 1. Xóa bảng sử dụng truy vấn DROP TABLE

Cách 2: Xóa bảng sử dụng giao diện đồ họa

Xóa bảng sử dụng giao diện đồ họa


Hình 2. Xóa bảng sử dụng giao diện đồ họa

Các bạn click chuột phải vào tên bảng muốn xóa trong CSDL của mình. Một danh sách các lựa chọn xuất hiện, chọn Delete để thực hiện xóa bảng.

Chú ýLệnh TRUNCATE trong SQL Server sử dụng để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng. Trong khi cấu trúc bảng vẫn tồn tại.

Cú pháp: TRUNCATE TABLE Tên_bảng


Related Posts
Previous
« Prev Post