Code C++: Tìm kiếm tuần tự


#include<stdio.h>
#include<iostream>
using namespace std;
int a[100],n,x;
int TimKiemTuanTu (int M[], int N, int X){
int k = 0;
while (M[k] != X && k < N)
k++;
if (k < N)
return k;
return 0;
}
void NhapMang(){
cout<<"Nhap so phan tu mang: "; cin>>n;
for(int i=0;i<n;i++){
cout<<"a["<<i<<"]= "; cin>>a[i];
}
        cout<<"Nhap so can tim: "; cin>>x;
}
int main(){
NhapMang();
cout<<"So lan xuat hien: "<<TimKiemTuanTu(a,n,x);
return 0;
}
Tag: Kỹ thuật lập trình, Tìm kiếm tuần tự, Linear Search, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Related Posts
Previous
« Prev Post

2 comments

Anonymous
October 16, 2015 at 9:46 PM

Cho em hỏi phần mềm nào để viết code C ạ ?

Reply
avatar
November 2, 2015 at 4:22 PM

Chào bạn
Bạn có thể sử dụng Dev C++ hoặc C-Free để code. Ngoài ra, bạn có thể dùng Turbo C++ 3.0.
Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả
Thân mến

Reply
avatar