Cài đặt: Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2008 (hình ảnh)

Bước 1: Mở thư mục chứa tệp visual2008.iso –> Nháy phải chuột vào tên tệp –> Chọn PowerISO –> Chọn Mount Image to Drive ….(Bước này có thể bỏ qua nếu chúng ta có bộ cài từ DVD hoặc trong một thư mục)

Bước 2: Mở ổ đĩa DVD (Ví dụ ổ F:) –> Nháy đúp chuột vào tệp chương trình cài đặt
Bước 3: Chọn Install Visual Studio 2008 

–> Chọn Next để bắt đầu cài đặt

Bước 4: Chọn I have read and accept the license terms –> Gõ vào mục Name (Tên người dùng) –> Chọn Next 

Bước 5: Chọn hình thức cài đặt
- Default: Cài đặt theo mặc định của nhà sản xuất
- Full: Cài đặt đầy đủ các thành phần của VS2008
- Custom: Cài đặt theo lựa chọn của người dùng
–> Chọn Next

–> Chọn hoặc bỏ chọn các thành phần bằng cách đánh dấu tick trước các lựa chọn –> Chọn Install để bắt đầu cài đặt

–> Chờ cho đến khi máy cài đặt xong –> Chọn Finish

Related Posts
Previous
« Prev Post